Ασύρματα Δίκτυα
Η εταιρεία μας, μέσω της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προσφέρει νέες δυνατότητες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Με τα Wireless Hotspots, η εταιρεία έρχεται να υποστηρίξει και να ενισχύσει μια από τις νέες και πλέον γοργά αναπτυσσόμενες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο χώρο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Στα πλαίσια αυτά, εγκατέστησε και λειτούργησε αρκετά και σημαντικά σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, σ΄ όλο τον Ελλαδικό χώρο. Οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης (WLANs) αποτελώντας μια χαμηλού κόστους και υψηλής αξιοπιστίας λύση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
Είναι ιδιαίτερα ελκυστικές λύσεις που ανοίγουν δρόμους σε επιχειρήσεις που έχουν στόχο να:
• προσφέρουν νέες προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας.
• αυξήσουν το πελατολόγιό τους και τον κύκλο εργασιών τους.
• αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Τα Οφέλη από την εγκατάσταση των Wireless Hotspots
• Βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών.
• Νέες δυνητικές πηγές εσόδων, έμμεσες (προσέλκυση νέων πελατών κλπ.) ή άμεσες (παροχή υπηρεσιών
σε συνδρομητική βάση).
• Μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης της δικτυακής υποδομής της επιχείρησης.
• Δυνατότητα παράλληλης αξιοποίησης του Wireless Hotspot για ενδο-επιχειρησιακή χρήση.

Τα Οφέλη για τους Χρήστες – Δημότες – Πελάτες
• Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε τοπικά δίκτυα επικοινωνιών με υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας
δίχως γεωγραφικούς περιορισμούς.
• Πρόσβαση σε νέες, προηγμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος (π.χ. VoIP).
• Δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου τους κατά την διάρκεια ταξιδιών / μετακινήσεων / αναμονής.
• Δυνατότητα επικοινωνίας με την εργασία τους από απομακρυσμένα σημεία μέσω του Διαδικτύου.
• Αξιοποίηση ειδικών κατηγοριών εφαρμογών (π.χ. τηλεμετρία, τηλε-ιατρική, location based services, κ.α.).

Δορυφορικές συνδέσεις
Στα πλαίσια ανάπτυξης και λειτουργίας ασυρμάτων δικτύων και σε ειδικές περιπτώσεις, η εταιρεία μας έχει συνεργαστεί με την HellasSat, της οποίας είναι από το 2007 διαπιστευμένος συνεργάτης στην εγκατάσταση και λειτουργία δορυφορικών συνδέσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παρέχουμε δορυφορική σύνδεση και δορυφορικό internet ακόμα και σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία.

Ζωντανή μετάδοση γεγονότων
Με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαραίτητες συνδέσεις (δορυφορικές και μη) πετύχαμε τη ζωντανή μέσω internet μετάδοση διαφόρων γεγονότων, όπως ομιλιών, συνεδρίων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, κ.α.