Υπηρεσίες
SMS Efficiency

Γιατί το SMS είναι τόσο αποδοτικό

Δεν είναι τυχαίο ότι το sms έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σε δισεκατομμύρια ανέρχονται τα μηνύματα που διανέμονται μεταξύ των καταναλωτών κάθε μήνα, ενώ η χρήση του στον επιχειρηματικό κόσμο, σαν ένα καινούργιο μέσο παράλληλα με τις παραδοσιακές επιχειρησιακές και διαφημιστικές στρατηγικές, αυξάνει διαρκώς. Καθημερινά, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματά του και δε διστάζουν να προβούν άμεσα στην υιοθέτησή του.

Το sms είναι ο περισσότερο αποδοτικός από άποψη κόστους και χρόνου τρόπος επικοινωνίας. Το μήνυμα μπορεί να σταλεί με μικρότερη χρέωση και σε πολύ λιγότερο χρόνο από όσο θα χρειαζόταν, για παράδειγμα, μόνο να φτάσει η φωνή μας στην άλλη άκρη του ακουστικού. Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που θέλουμε να στείλουμε ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων σε πολλούς λήπτες, είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο τρόπο.

Read more...
 
APEX SMS Messenger

Μαζικά SMS και MMS απο τον υπολογιστή σας με τον APEX SMS Messenger

Είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να στέλνετε SMS και MMS σε φίλους, πελάτες και συναδέλφους κατευθείαν από τον υπολογιστή σας. Η εγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή σας γίνεται πολύ εύκολα. Ο APEX SMS Messenger είναι ένα απλό στη χρήση εργαλείο, που σίγουρα θα υπερκαλύψει τις ανάγκες σας για μαζική επικοινωνία μηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες συγχρόνως.

300 SMS 500 SMS
1000 SMS
2000 SMS 3000 SMS 5000 SMS

Περιλαμβάνει:

Read more...
 
Ασύρματα Δίκτυα
Η εταιρεία μας, μέσω της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προσφέρει νέες δυνατότητες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Με τα Wireless Hotspots, η εταιρεία έρχεται να υποστηρίξει και να ενισχύσει μια από τις νέες και πλέον γοργά αναπτυσσόμενες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο χώρο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Στα πλαίσια αυτά, εγκατέστησε και λειτούργησε αρκετά και σημαντικά σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, σ΄ όλο τον Ελλαδικό χώρο. Οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης (WLANs) αποτελώντας μια χαμηλού κόστους και υψηλής αξιοπιστίας λύση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
Είναι ιδιαίτερα ελκυστικές λύσεις που ανοίγουν δρόμους σε επιχειρήσεις που έχουν στόχο να:
• προσφέρουν νέες προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας.
• αυξήσουν το πελατολόγιό τους και τον κύκλο εργασιών τους.
• αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Read more...
 
Μελέτες

Η εταιρεία, αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητος, ανάλυσης απαιτήσεων κ.α. στα πλαίσια αναβάθμισης των λειτουργιών ενός οργανισμού και της επέκτασης των δραστηριοτήτων του.
Η χρησιμοποίηση των κατάλληλων τεχνικών και των ενδεικνυόμενων πρακτικών, η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων resources του οργανισμού προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, ήταν και εξακολουθεί να είναι το επιζητούμενο σ' όλες αυτές τις μελέτες.
Παράλληλα η εταιρεία βοηθά αποτελεσματικά τους πελάτες της, στηρίζοντας τις όποιες επενδυτικές τους δραστηριότητες, με διάφορα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά επενδυτικά ή ερευνητικά Προγράμματα.

Μερικά εκ των προγραμμάτων στα οποία η εταιρεία συμμετείχε ή συμμετέχει, είναι τα ακόλουθα:

• Brite-Euram Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2 προτάσεις
• Esprit Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2 προτάσεις
• Retex Εθνικό Πρόγραμμα 6 προτάσεις
• Ενίσχυσης Μ.Μ.Ε. Εθνικό Πρόγραμμα 2 προτάσεις
• Υγιεινής & Ασφάλειας Εθνικό Πρόγραμμα 1 πρόταση
• ΠΕΠΕΡ Εθνικό Πρόγραμμα 1 πρόταση
• ΕΠΕΤ Εθνικό Πρόγραμμα 1 πρόταση
• ΠΑΒΕ Εθνικό Πρόγραμμα 2 προτάσεις
• Ανταγωνιστικότητας Εθνικό Πρόγραμμα 2 προτάσεις
• Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Εθνικό Πρόγραμμα 4 προτάσεις
• ΜΕΤΕΧΩ Εθνικό Πρόγραμμα 4 προτάσεις
• Ψηφιακός Πολιτισμός Εθνικό Πρόγραμμα 2 προτάσεις
• Wireless Hotspots Εθνικό Πρόγραμμα 8 προτάσεις
• Εμπόριο - Υπηρεσίες Εθνικό Πρόγραμμα 2 προτάσεις
• ΠΕΠ Εθνικό Πρόγραμμα 4 προτάσεις
• κ.α.
 
Bluetooth Hotspots
Το Bluetooth είναι η τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη διασύνδεση υπολογιστών, κινητών και άλλων Bluetooth enabled συσκευών. Μέσω Bluetooth μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μία συσκευή σε μια άλλη, να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας σε ένα τοπικό εκτυπωτή και πολλές άλλες δυνατότητες χωρίς την χρήση καλωδίων, και χωρίς να χρειάζεται καμία ιδιαίτερη τεχνική γνώση.

Για εμάς η τεχνολογία Bluetooth αποτελεί αποδοτικό και σύγχρονο τρόπο για την προβολή μιας επιχείρησης σε υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες της, όταν αυτοί βρίσκονται σε μικρή απόσταση. H δωρεάν αποστολή δεδομένων κατευθείαν στις προσωπικές φορητές συσκευές των πελατών σας την ώρα που βρίσκονται κοντά στην επιχείρηση σας, καθιστά αυτού του είδους την προβολή πολύ αποδοτική. Τα Bluetooth Hotspots είναι εκείνες οι συσκευές οι οποίες αναλαμβάνουν να μεταδίδουν αυτό το περιεχόμενο για λογαριασμό σας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 ημέρες το χρόνο.

Η εταιρίας μας, δραστηριοποιούμενη στο χώρο του proximity marketing, είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που λειτουργούν και φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
01TXT
01JPG 01gif
03TXT 03JPG 03GIF
Read more...