Βιομηχανικοί αυτοματισμοί

Οι Βιομηχανικοί αυτοματισμοί είναι αυτόνομα συστήματα τα οποία επιτελούν μία ή περισσότερες λειτουργίες, αντλώντας στοιχεία είτε από τις μηχανές παραγωγής, είτε από διάφορες βιομηχανικές διεργασίες, είτε ακόμα και από άλλα συστήματα λογισμικού. Τα κατ΄ αυτόν τον τρόπο συλλεγμένα στοιχεία επεξεργάζονται από το σύστημα αυτοματισμού και αναλόγως ενεργοποιούν μία λειτουργία, ένα σύστημα ή μία μηχανή, μπορούν δε να παράγουν και να προσφέρουν την επιθυμητή πληροφόρηση.

• Λειτουργία Spectrophotometers
• Λειτουργία Ροοστατών
• Λειτουργία Φωτοκυττάρων
• Συστήματα Ζύγισης
• Συστήματα Παλετοποίησης
• Συστήματα Συνταγών
• κ.α.

Σε συνεργασία με διάφορες μηχανές αλλά και με συστήματα λογισμικού όπως ERP systems ή MRP systems, είναι μερικά από τα συστήματα που η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σε αρκετές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.